شیلنگ نرم و دمبه ای


شیلنگ نرم و دمبه ای

شیلنگ های نرم و دمبه ای با رنگ مختلف و اندازه و قطرهای ۱۶ -۱۸ -۲۰ میلیمتر. موارد استفاده جهت آکواریوم، شیلگ تراز، شیلنگ منعطف برای امور مختلف