پروفیل H شفاف پلی کربنات


پروفیل H شفاف پلی کربنات

پروفیل پلاستیکی شفاف به شکل H از جنس پلی کربنات جهت استفاده در بین شیشه های سکوریتپروفیل پلاستیکی شفاف به شکل H از جنس پلی کربنات جهت استفاده در بین شیشه های سکوریت