هر واحد تولیدی یکی از اهداف مهم و تعریف شده خود را بهبود مستمر کیفیت تولیدات خود می داند به صورتی که شاخص ارتقاع کیفیت و بهبود محصولات همان شاخص و نمودار ارتقاع سطح کیفی و کمی تجهیزات و سطح آموزش نیروی کار می باشد؛ چنانچه از آغاز بهره برداری از یک واحد تولیدی ودر طول بهره برداری می بایستی روند رو به رشدی در ارتباط با محصول تولیدی به وجود آید.

راهکارهای افزایش بهره‌وری مستلزم شناخت کافی وضعیت موجود و فرهنگ کاری شرکتهاست. باتوجه به تفاوتهای مهم در فرهنگ کاری شرکتها و وضعیت موجود آنها می‌توان گفت راهکارهای افزایش بهره‌وری نیز در آنها متفاوت خواهد بود. ازجمله راهکارهای افزایش بهره‌وری می‌توان به افزایش کیفیت محصولات اشاره کرد.

کیفیت بهینه عبارت است از آن سطح از کیفیت که علاوه بر برآورده ساختن انتظارات مشتریان، بدون اضافه شدن ارزش محصولات، از افزایش هزینه ها جلوگیری کند، کیفیت، جوهر هر سازمان است.

استفاده از مواد اولیه استاندارد، ماشین آلات بسیار مجهز، اعمال کنترل های دقیق کیفیتی در خطوط تولید و به کارگیری دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص، به منظور ارائه محصولات و خدمات مطلوب و با کیفیت به مشتریان، اصلی ترین آرمان شرکت پارسا پلاستیک نوین قلمداد میشود.