واحد تحقیق و توسعه با تکیه بر تجارب و نیروی انسانی پرتوان خویش به ارائه دانش فنی و مهندسی در زمینه های مختلف پلاستیک می پردازد و یکی از وظایف عمده ی این واحد خدماتی ارائه مشاوره به صورت تحقیقات، توسعه و مهندسی محصول میباشد.

وظایف عمده ی واحد تحقیق و توسعه به شرح زیر است:

۱. تحقیقات: کسب دانش فنی طراحی اجزای سیستم و استفاده از این دانش در طراحی محصولات جدید و نیز رفع مشکلات محصولات موجود.

۲. توسعه: به ثمر رساندن محصولات جدید شرکت از مرحله آنالیز قیمت و طراحی محصول تا تولید محصول

۳. مهندسی محصول: پشتیبانی کلیه امور فنی محصولات جاری از قبیل تدوین مدارک، رفع مشکلات خط تولید، فرایند بهبود محصول، ارتباط فنی با کارشناسان مشتری، مذاکره فنی با شرکای خارجی و…

واحد تحقیق و توسعه از یک کارگاه نمونه سازی بسیار مجهز با نفراتی ماهر بهره میبرد و میتواند در زمانی کوتاه، اقدام به طراحی و نمونه سازی کلیه اجزای پلاستیک نماید.

۱- ابزار و ماشین الات
۲- نیروی انسانی
۳- اطلاعات و دانش فنی
۴- سازماندهی و مدیریت