مفتول روکش شده توسط پلاستیک


مفتول روکش شده توسط پلاستیک
  • 670 بازدید
  • ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
  • روکش سیم بسته بندی و سیم صنعتی

۲ سیم مفتولی روکش شده توسط پلاستیک نقره ای برای بسته بندی قهوه و چای، ماسک دهانی و. ..