ابر استاندارد مخصوص ماسک بصورت برش خورده


ابر استاندارد مخصوص ماسک بصورت برش خورده
  • 699 بازدید
  • ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
  • روکش سیم بسته بندی و سیم صنعتی

ابر داخل ماسک های صنعتی. عرض قطعه ۱ سانت، طول قطعه ۹ سانت و تراکم ۴۰ کیلو