مفتول پلاستیکی سخت جهت ترمیم سنگ اسلب


مفتول پلاستیکی سخت جهت ترمیم سنگ اسلب
  • 1241 بازدید
  • ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
  • روکش سیم بسته بندی و سیم صنعتی

مفتول پلاستیکی ۴ میلیمتر و ۵ میلیمتر سفید جهت ترمیم سنگ های اسلب و تایل با رزین اپوکسی. مورد استفاده در سنگ بریها. پشت قسمت شکسته سنک را شیار ایجاد نموده و این مفتول را داخل شیار قرار داده و روی آن رزین اپوکسی میریزند و بدین ترتیب سنک شکسته بخیه می شود