کابل نگهدارنده سنسور برای مخازن آرد و سیلو، مخازن نفت


کابل نگهدارنده سنسور برای مخازن آرد و سیلو، مخازن نفت

کابل نگهدارنده سنسور برای مخازن آرد و سیلو، مخازن نفت، تولید شده توسط شرکت پارسا پلاستیک نوین