سیم پلاستیکی برای دستگاه های موسیقی


سیم پلاستیکی برای دستگاه های موسیقی

نخ شفاف برای ادوات موسیقی. قطر نخ ها ۱ ؛ ۱.۲۵ و ۱.۵ میلیمتر – سیم تمام پلاستیکی با ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر برای دستگاههای موسیقی