نخ روکش شده توسط پلاستیک نرم


نخ روکش شده توسط پلاستیک نرم
  • 1282 بازدید
  • ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
  • روکش سیم بسته بندی و سیم صنعتی

نخ روکش شده توسط پلاستیک نرم . نخ بطور کامل توسط روکش جذب شده است و بر اثر نیرو امکان جدا شدن از روکش را ندارد