سیم بکسل روکش دار – روکش پی وی سی PVC


سیم بکسل روکش دار – روکش پی وی سی PVC

سیم بکسل نمره ۲ روکش شده توسط پی وی سی PVC به رنگ صورتی مایل به قرمز، روکش به سیم چسبیده است . کاربرد جهت پلمپ بکار میرود