لوله شفاف تلسکوپی از جنس پلاستیک


لوله شفاف تلسکوپی از جنس پلاستیک

لوله های شفاف پلاستیکی که در داخل یکدیگر بصورت جذب و روان، مانند لوله تلسکوپ، حرکت می کنند