شیلنگ ضد سایش نیمه شفاف


شیلنگ ضد سایش نیمه شفاف

شیلنگ نیمه شفاف و ضد سایش با قطر داخل و خارج بسیار دقیق، جهت عبور الیاف در کارخانجات نساجی و غیره. قطر داخلی ۹ میلیمتر و قطر خارجی ۱۱ میلیمتر