فنر دماغ گیر ماسک_ تک مفتولی بالدار


فنر دماغ گیر ماسک_ تک مفتولی بالدار
  • 1004 بازدید
  • 2016/08/27
  • روکش سیم بسته بندی و سیم صنعتی, روکش سیم، روکش سیم بکسل

سیم تک مفتولی روکش شده بال دار (سیم بسته بندی) جهت ماسک، بسته بندی نان، شکلات و…