لوله های ای بی اس (ABS) جهت تزئینات نوری


لوله های ای بی اس (ABS) جهت تزئینات نوری

لوله های ای بی اس ABS با گوشت کم و گوشت زیاد، مورد استفاده جهت تزئینات نوری در هتل ها، روی پل ها، منازل مسکونی و …