لوله برای دستگاه تصفیه آب با سطح صاف شیشه ای


لوله برای دستگاه تصفیه آب با سطح صاف شیشه ای

لوله ABS با قطر داخلی ۱۶ میلیمتر و قطر بیرونی ۲۲ میلیمتر به طول ۱۱۵ سانتیمتر. جهت استفاده بعنوان مندرل دستگاههای تصفیه آب صنعتی