تسمه شیاردار برای بافت میز و صندلی رستورانی، استخری


تسمه شیاردار برای بافت میز و صندلی رستورانی، استخری

تسمه شیاردار با تعداد شیارهای مختلف برای بافت سبد، میز و صندلی رستورانی، استخری،تولید شده توسط شرکت پارسا پلاستیک نوین.