روکش سیم بکسل از جنس پلی آمید PA


روکش سیم بکسل از جنس پلی آمید PA

سیم بکسل نمره ۱ روکش شده به ۳.۵ توسط پلی آمید PA، دارای استحکام فیزیکی و مکانیکی عالی و دارای خاصیت ضد سایشی بالا