سیم بکسل روکش شده توسط پلی آمید PA


سیم بکسل روکش شده توسط پلی آمید PA

سیم بکسل نمره ۰٫۶  روکش شده به ۱٫۱ توسط پلی آمید PA، دارای خاصیت ضد سایش و روکش چسبیده به سیم جهت استفاده در دستگاههای الکترونیکی.