روکش لوله

روکش انواع مختلف لوله توسط پلاستیک مورد نظر مشتری قابل انجام است. حداقل قطر لوله میتواند 1 میلیمتر و حداکثر قطر لوله می تواند 50 میلیمتر باشد. میزان روکش پلاستیکی که بر روی سیم اعمال میشود به درخواست مشتری خواهد بود.