روکش دهی لوله توسط پلاستیک ضد سایش


روکش دهی لوله توسط پلاستیک ضد سایش
  • 631 بازدید
  • ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
  • روکش سیم بسته بندی و سیم صنعتی

لوله  آب با قطر خارجی۲۱ میلیمتر روکش شده توسط پلاستیک ضد سایش و بسیار مقاوم به ۲۵ میلیمتر