سیم پلاستیکی خیلی مقاوم جهت ترمیم سنگ اسلب


سیم پلاستیکی خیلی مقاوم جهت ترمیم سنگ اسلب

مفتول پلاستیکی خیلی مقاوم، برش داده شده بطول ۴ سانت جهت ترمیم شکستگی (بخیه زدن) سنگ های اسلب و تایل مورد استفاده در سنگبریها