سیم مفتول روکش شده توسط پلاستیک – فنر ماسک


سیم مفتول روکش شده توسط پلاستیک – فنر ماسک
  • 5313 بازدید
  • ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
  • روکش سیم بسته بندی و سیم صنعتی

۲ سیم مفتولی روکش دهی شده توسط پلاسیتک برای بسته بندی، ماسک دهانی و… به رنگ آبی؛ فاصله ۲ سیم  با هم ۷.۵ میلیمتر می باشد. بصورت کلافی و خرد شده به طول ۸ سانتی متر