سیم مفتول روکش شده توسط پلاستیک – فنر ماسک


سیم مفتول روکش شده توسط پلاستیک – فنر ماسک

۲ سیم مفتولی روکش دهی شده توسط پلاسیتک برای بسته بندی، ماسک دهانی و… به رنگ آبی؛ فاصله ۲ سیم  با هم ۷٫۵ میلیمتر می باشد. بصورت کلافی و خرد شده به طول ۸ سانتی متر