لوله پلاستیکی دارای شیار


لوله پلاستیکی دارای شیار

لوله پلاستیکی طوسی رنگ با خارهای بیرونی جهت مصرف در داخل لوله های استیل برای کنار راه پله ها؛ نرده های استیل؛ حفاظ ها و …
قطر داخلی لوله ۴۴ میلیمتر، قطر خارجی ۵۲ میلیمتر، عمق شیارها ۳ میلیمتر