سیم روکشدار با عرض ۳ میلیمتر


سیم روکشدار با عرض ۳ میلیمتر
  • 213 بازدید
  • ۱۳۹۵/۰۲/۱۰
  • روکش سیم بسته بندی و سیم صنعتی, روکش سیم، روکش سیم بکسل

سیم روکش دهی شده با عرض ۳ میلیمتر جهت استفاده در ماسک های پرستاری