آشنایی با فرآیند های پلیمری – جلسه پنجم: ژل های پلیمری و برداشت نفت

برای دانلود جزوه آموزشی (آشنایی با فرآیند های پلیمری – جلسه پنجم: ژل های پلیمری و برداشت نفت) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.


واژگان تخصصی
 سنگ مخزن:
سنگی تراوا و متخلخل است علت تخلخل آن برای داشتن فضای کافی برای نگهداری هیدروکربن ها و تراوایی آن برای قدرت عبور و حرکت دهی هیدروکربن ها به طرف چاههای نفت که این از مهمترین عوامل است.
مخازن معمولاً از ماسه سنگ و یا سنگ آهک است. ماسه سنگ دارای تراوای بالایی است و جزء مخازن خوب است. ولی بعضی مخازن از جنس سنگ آهک است با تراوایی بالا علت این امر وجود شکافهایی در این مخازن که باعث شده تراوایی سنگ مخزن ما بالا بیایید.

اما به علت اختلاف فاز تر و غیر تر در انواع گوناگون مخازن کیفیت مخزنی نیز متفاوت خواهد بود. در مخازن ماسه ای فاز تر نفت ولی در آهکی آب می باشد. بنابراین در مخازن ماسه ای نفت با فشار تمایل به خروج از مخزن را داشته در صورتی که این مسئله در مخازن آهکی کاملا متفاوت بوده و این آب است که تمایل دارد با فشار خارج شود.

 پوش سنگ: (cap rock)
این سنگ برخلاف سنگ مخزن از تراوایی و تخلخل بسیار پایین برخوردار است که مانع فرار نفت از طرف این سنگ است. پوش سنگ می تواند در بالا و یادر اطراف سنگ مخزن وجود داشته باشد و بر اساس نوع مخزن اشکال متفاوتی را دارا باشد. در ایران بهترین پوش سنگ در مناطق نفت خیز جنوب سازند گچساران می باشد

تله های نفتگیر(Oil Traps) :
نفتگیر را می توان ظرفی در زیرزمین در نظر گرفت که نفت و سیالات در آن محبوس شده و پوش سنگ مانع از حرکت آن به سمت بالاتر شده است.

برای دانلود (جلسه پنجم : ژل های پلیمری و برداشت نفت) روی تصویر زیر کلیک نمائید

download


مطالب بیشتر...

Бездельничать и покоиться любит всякий человек. На основной странице Вулкан казино ۲۴ показываются наиболее потребованные аппараты, которым дали собственное предпочтение краски зал. И у всех нас есть небо и земля способы, дозволяющие нам расслабиться и унаследовать милые впечатлении. Для многих людишек самым лучшим методом сломаться с ежедневной самом деле являются игровые автоматы.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس بیست هفتم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس نهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

Content Ended up being Wird Book Of Ra Classic Protestation Book Of Ra Für nüsse & Abzüglich Eintragung Spielen: Geht Dasjenige? Das rennen machen Sie Bis zu 500 000 Münzen Book Of Ra Inoffizieller mitarbeiter Netz Musizieren Umsonst Über Unserem Book Of Ra Echtes Geld Für sich entscheiden Letter Bis zu 888 Frei Einzahlung Mit […]