استاندارد پلاستیک Astm سری دوازدهم

استاندارد پلاستیک Astm سری دوازدهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM56

F 781

Specification for Perfluoro (Alkoxyalkane) Copolymer (PFA) Plastic-Lined Ferrous Metal Pipe
and Fittings

ASTM56

F 789

Specification for Type PS-46 and Type PS-115 Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Gravity
Flow Sewer Pipe and Fittings

ASTM56

F 794

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Profile Gravity Sewer Pipe and Fittings Based
on Controlled Inside Diameter

ASTM56

F 810

Specification for Smoothwall Polyethylene (PE) Pipe for Use in Drainage and Waste Disposal
Absorption Fields

ASTM56

F 876

Specification for Crosslinked Polyethylene (PEX) Tubing

ASTM56

F 877

Specification for Crosslinked Polyethylene (PEX) Plastic Hot- and Cold-Water Distribution
Systems

ASTM56

F 891

Specification for Coextruded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe With a Cellular
Core

ASTM56

F 894

Specification for Polyethylene (PE) Large Diameter Profile Wall Sewer and Drain Pipe

ASTM56

F 905

Practice for Qualification of Polyethylene Saddle-Fused Joints

ASTM56

F 913

Specification for Thermoplastic Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM57

F 948

Test Method for Time-to-Failure of Plastic Piping Systems and Components Under Constant
Internal Pressure With Flow

ASTM57

F 949

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Corrugated Sewer Pipe With a Smooth Interior
and Fittings

ASTM57

F 1025

Guide for Selection and Use of Full-Encirclement-Type Band Clamps for Reinforcement or
Repair of Punctures or Holes in Polyethylene Gas Pressure Pipe

ASTM57

F 1041

Guide for Squeeze-Off of Polyolefin Gas Pressure Pipe and Tubing

ASTM57

F 1055

Specification for Electrofusion Type Polyethylene Fittings for Outside Diameter Controlled
Polyethylene Pipe and Tubing

ASTM57

F 1056

Specification for Socket Fusion Tools for Use in Socket Fusion Joining Polyethylene Pipe or
Tubing and Fittings

ASTM57

F 1057

Practice for Estimating the Quality of Extruded Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Pipe by the
Heat Reversion Technique

ASTM57

F 1176

Practice for Design and Installation of Underground Thermoplastic Irrigation Systems With
Maximum Working Pressure of 125 psi

ASTM57

F 1216

Practice for Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing
of a Resin-Impregnated Tube

ASTM57

F 1248

Test Method for Determination of Environmental Stress Crack Resistance (ESCR) of
Polyethylene Pipe

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM58

F 1281

Specification for Crosslinked Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene (PEX-AL-PEX)
Pressure Pipe

ASTM58

F 1282

Specification for Polyethylene/Aluminum/Polyethylene (PE-AL-PE) Composite Pressure Pipe

ASTM58

F 1290

Practice for Electrofusion Joining Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM58

F 1335

Specification for Pressure-Rated Composite Pipe and Fittings for Elevated Temperature
Service

ASTM58

F 1336

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Gasketed Sewer Fittings

ASTM58

F 1365

Test Method for Water Infiltration Resistance of Plastic Underground Conduit Joints Which
Use Flexible Elastomeric Seals

ASTM58

F 1380

Specification for Metal Insert Fittings for Polybutylene (PB) Tubing

ASTM58

F 1412

Specification for Polyolefin Pipe and Fittings for Corrosive Waste Drainage Systems

ASTM58

F 1417

Test Method for Installation Acceptance of Plastic Gravity Sewer Lines Using Low-Pressure
Air

ASTM58

F 1429

Test Method for Assembly Force of Plastic Underground Conduit Joints That Use Flexible
Elastomeric Seals Located in the Bell

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM59

F 1473

Test Method for Notch Tensile Test to Measure the Resistance to Slow Crack Growth of
Polyethylene Pipes and Resins

ASTM59

F 1474

Test Method for Slow Crack Growth Resistance of Notched Polyethylene Plastic Pipe

ASTM59

F 1483

Specification for Oriented Poly(Vinyl Chloride), PVCO, Pressure Pipe

ASTM59

F 1488

Specification for Coextruded Composite Pipe

ASTM59

F 1498

Specification for Taper Pipe Threads 60|SD for Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM59

F 1499

Specification for Coextruded Composite Drain, Waste, and Vent Pipe (DWV)

ASTM59

F 1732

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer and Drain Pipe Containing Recycled PVC
Material

ASTM59

F 1504

Specification for Folded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Pipe for Existing Sewer and Conduit
Rehabilitation

ASTM59

F 1533

Specification for Deformed Polyethylene (PE) Liner

ASTM59

F 1545

Specification for Plastic-Lined Ferrous Metal Pipe, Fittings, and Flanges

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM60

F 1563

Specification for Tools to Squeeze-off Polyethylene (PE) Gas Pipe or Tubing

ASTM60

F 1588

Test Method for Constant Tensile Load Joint Test (CTLJT)

ASTM60

F 1589

Test Method for Determination of the Critical Pressure for Rapid Crack Propagation in
Plastic Pipe

ASTM60

F 1606

Practice for Rehabilitation of Existing Sewers and Conduits with Deformed Polyethylene (PE)
Liner

ASTM60

F 1668

Guide for Construction Procedures for Buried Plastic Pipe

ASTM60

F 1673

Specification for Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Corrosive Waste Drainage Systems

ASTM60

F 1674

Test Method for Joint Restraint Products for Use with PVC Pipe

ASTM60

F 1675

Practice for Life-Cycle Cost Analysis of Plastic Pipe Used for Culverts, Storm Sewers, and
Other Buried Conduits

ASTM60

F 1697

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Profile Strip for Machine Spiral-Wound Liner
Pipe Rehabilitation of Existing Sewers and Conduit

ASTM60

F 1698

Practice for Installation of Poly(Vinyl Chloride)(PVC) Profile Strip Liner and Cementitious
Grout for Rehabilitation of Existing Man-Entry Sewers and Conduits

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

پلاستیک‌ها جهت ساخت طیف وسیعی از محصولات مصرفی مانند ظروف آشامیدنی و غذایی، کیسه‌های زباله و مواد غذایی، اسباب بازی‌های کودکان و بطری‌های مختلف به کار می‌روند.

برای دانلود جزوه آموزشی (پمپ های گریز از مرکز) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

پلی کربنات (به انگلیسی: Polycarbonate) از خانواده پلیمرهای ترموپلاستیک است؛ و به گستردگی در زمینه‌های قالب سازی و تغییرات حرارتی کاربرد دارد.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس شانزدهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.