استاندارد پلاستیک Astm سری دوازدهم

استاندارد پلاستیک Astm سری دوازدهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM56

F 781

Specification for Perfluoro (Alkoxyalkane) Copolymer (PFA) Plastic-Lined Ferrous Metal Pipe
and Fittings

ASTM56

F 789

Specification for Type PS-46 and Type PS-115 Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Gravity
Flow Sewer Pipe and Fittings

ASTM56

F 794

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Profile Gravity Sewer Pipe and Fittings Based
on Controlled Inside Diameter

ASTM56

F 810

Specification for Smoothwall Polyethylene (PE) Pipe for Use in Drainage and Waste Disposal
Absorption Fields

ASTM56

F 876

Specification for Crosslinked Polyethylene (PEX) Tubing

ASTM56

F 877

Specification for Crosslinked Polyethylene (PEX) Plastic Hot- and Cold-Water Distribution
Systems

ASTM56

F 891

Specification for Coextruded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe With a Cellular
Core

ASTM56

F 894

Specification for Polyethylene (PE) Large Diameter Profile Wall Sewer and Drain Pipe

ASTM56

F 905

Practice for Qualification of Polyethylene Saddle-Fused Joints

ASTM56

F 913

Specification for Thermoplastic Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM57

F 948

Test Method for Time-to-Failure of Plastic Piping Systems and Components Under Constant
Internal Pressure With Flow

ASTM57

F 949

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Corrugated Sewer Pipe With a Smooth Interior
and Fittings

ASTM57

F 1025

Guide for Selection and Use of Full-Encirclement-Type Band Clamps for Reinforcement or
Repair of Punctures or Holes in Polyethylene Gas Pressure Pipe

ASTM57

F 1041

Guide for Squeeze-Off of Polyolefin Gas Pressure Pipe and Tubing

ASTM57

F 1055

Specification for Electrofusion Type Polyethylene Fittings for Outside Diameter Controlled
Polyethylene Pipe and Tubing

ASTM57

F 1056

Specification for Socket Fusion Tools for Use in Socket Fusion Joining Polyethylene Pipe or
Tubing and Fittings

ASTM57

F 1057

Practice for Estimating the Quality of Extruded Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Pipe by the
Heat Reversion Technique

ASTM57

F 1176

Practice for Design and Installation of Underground Thermoplastic Irrigation Systems With
Maximum Working Pressure of 125 psi

ASTM57

F 1216

Practice for Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by the Inversion and Curing
of a Resin-Impregnated Tube

ASTM57

F 1248

Test Method for Determination of Environmental Stress Crack Resistance (ESCR) of
Polyethylene Pipe

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM58

F 1281

Specification for Crosslinked Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene (PEX-AL-PEX)
Pressure Pipe

ASTM58

F 1282

Specification for Polyethylene/Aluminum/Polyethylene (PE-AL-PE) Composite Pressure Pipe

ASTM58

F 1290

Practice for Electrofusion Joining Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM58

F 1335

Specification for Pressure-Rated Composite Pipe and Fittings for Elevated Temperature
Service

ASTM58

F 1336

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Gasketed Sewer Fittings

ASTM58

F 1365

Test Method for Water Infiltration Resistance of Plastic Underground Conduit Joints Which
Use Flexible Elastomeric Seals

ASTM58

F 1380

Specification for Metal Insert Fittings for Polybutylene (PB) Tubing

ASTM58

F 1412

Specification for Polyolefin Pipe and Fittings for Corrosive Waste Drainage Systems

ASTM58

F 1417

Test Method for Installation Acceptance of Plastic Gravity Sewer Lines Using Low-Pressure
Air

ASTM58

F 1429

Test Method for Assembly Force of Plastic Underground Conduit Joints That Use Flexible
Elastomeric Seals Located in the Bell

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM59

F 1473

Test Method for Notch Tensile Test to Measure the Resistance to Slow Crack Growth of
Polyethylene Pipes and Resins

ASTM59

F 1474

Test Method for Slow Crack Growth Resistance of Notched Polyethylene Plastic Pipe

ASTM59

F 1483

Specification for Oriented Poly(Vinyl Chloride), PVCO, Pressure Pipe

ASTM59

F 1488

Specification for Coextruded Composite Pipe

ASTM59

F 1498

Specification for Taper Pipe Threads 60|SD for Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM59

F 1499

Specification for Coextruded Composite Drain, Waste, and Vent Pipe (DWV)

ASTM59

F 1732

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer and Drain Pipe Containing Recycled PVC
Material

ASTM59

F 1504

Specification for Folded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Pipe for Existing Sewer and Conduit
Rehabilitation

ASTM59

F 1533

Specification for Deformed Polyethylene (PE) Liner

ASTM59

F 1545

Specification for Plastic-Lined Ferrous Metal Pipe, Fittings, and Flanges

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM60

F 1563

Specification for Tools to Squeeze-off Polyethylene (PE) Gas Pipe or Tubing

ASTM60

F 1588

Test Method for Constant Tensile Load Joint Test (CTLJT)

ASTM60

F 1589

Test Method for Determination of the Critical Pressure for Rapid Crack Propagation in
Plastic Pipe

ASTM60

F 1606

Practice for Rehabilitation of Existing Sewers and Conduits with Deformed Polyethylene (PE)
Liner

ASTM60

F 1668

Guide for Construction Procedures for Buried Plastic Pipe

ASTM60

F 1673

Specification for Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Corrosive Waste Drainage Systems

ASTM60

F 1674

Test Method for Joint Restraint Products for Use with PVC Pipe

ASTM60

F 1675

Practice for Life-Cycle Cost Analysis of Plastic Pipe Used for Culverts, Storm Sewers, and
Other Buried Conduits

ASTM60

F 1697

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Profile Strip for Machine Spiral-Wound Liner
Pipe Rehabilitation of Existing Sewers and Conduit

ASTM60

F 1698

Practice for Installation of Poly(Vinyl Chloride)(PVC) Profile Strip Liner and Cementitious
Grout for Rehabilitation of Existing Man-Entry Sewers and Conduits

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (استفاده اقتصادی از دیگ بخار با سوخت گاز) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (آشنایی با توربین های گازی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (حدود تماس شغلی بیماری ها در پتروشیمی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (فرهنگ اصطلاحات در پالایشگاه) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.