کابل تخت

کابل تخت برای آسانسورها و بالابرها در تاسيساتی که طول معلق و آزاد آنها از 35 متر و سرعت حداکثر آنها از 1.6 متر بر ثانيه بيشتر نشود به کار می رود .

استفاده از اين کابلها در مواردی که در اين محدوده نيستند موضوعی است که بين خريدار و سازنده مورد بحث قرار مي گيرد.ب ه عنوان مثال بوسيله اضافه کردن يک جز تحمل کننده کشش کابلهای بالای مقطع 25 برای موتور چاههای آب به کار می رود.

تنوع سایز و رنگ در محصولات پارسا پلاستیک نوین بسیار زیاد می باشد. استفاده از مواد اولیه مرغوب و بهترین رنگها و افزودنیها موجب شده است تا این شرکت، محصولاتی با کیفیت و مقاومت بالا بدست مصرف کننده برساند و از این طریق بتواند سهم قابل توجهی از بازار کشور را در اختیار بگیرد.