روکش پروفیل

بدليل اينكه سطح MDF صاف، يكنواخت و نرم بوده و تركيبی از فيبرهای چوبی ليگنو سلولزی می باشد در برابر گرما و فشار سخت شده و در صورت مخلوط شدن با ساير افزودنی ها كمك شايانی به ارتقاء سطح كيفيت آن مي ­شود تا بتوان در ساخت كابينت آشپزخانه، مبلمان، ميز و صندلی، اثاثه اداری و… از آن بهره جست.

به منظور افزايش مقاومت MDF و نزديك شدن اين فاكتور به چوب طبيعی می توان از عمليات روكش كردن سطح با كاغذهای لمينه با سرعت سخت شدن سريع استفاده نمود و اين عمليات زماني شرايط مطلوب را حاصل می نمايند كه در حين فرآيند توانسته باشيم توزيع و يكنواختی دانسيته، يكنواختی ضخامت در سطح را كاملاً رعايت كرده باشيم.

معمولاً جهت روكش كردن از كاغذهای آغشته شده به پلی استر، فنليك و ملامين استفاده می ­نمايند و جهت رسيدن به شرايط ايده آل مي بايست توجه نمود كه رطوبت تخته فيبر بيش از ۷-۶ درصد تجاوز ننمايد زيرا عبور بخار آب از اين نوع كاغذها به سختي صورت می ­گيرد.