روکش سیم و میکروتیوب


روکش سیم و میکروتیوب

روکش نمودن سیم استیل نمره ۰٫۵ میلیمتر و میکروتیوب با قطر داخلی ۰٫۵ میلیمتر بطور همزمان جهت استفاده بعنوان کانکتورهای فیبر نوری جهت اتصال الیاف نوری به یکدیگر