فنر دماغی ماسک ۳ لایه فیلتردار


فنر دماغی ماسک ۳ لایه فیلتردار

۲ سیم باریک با عرض ۸ میلیمتر برای استفاده بعنوان فنر دماغ گیر در ماسک های پزشکی و پرستاری، سیم بسته بندی و …