زوار دور شیشه برای درب و پنجره آلومینیومی


زوار دور شیشه برای درب و پنجره آلومینیومی

زوار از جنس پلاستیک خشک جهت نگهداری شیشه در پروفیل درب و پنجره های آلومینیومی