مجموعه روکش شده چند جزیی


مجموعه روکش شده چند جزیی

مجموعه روکش شده چندتایی بطور همزمان، شامل: شیلنگ پنوماتیک، سیم بکسل و کابل دیتا. استفاده جهت دستگاههای عمق یاب، چاهها، صنعت نفت، صنعت حفاری، صنعت IT و …