استاندارد پلاستیک داخلی سری نهم

استاندارد پلاستیک داخلی سری نهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa41

۶۵۷۷

تسمه نقاله های لاستیکی و پلاستیکی با الیاف منسوج برای مصارف عمومی ـ روش تعیین استحکام چسبندگی

Parsa41

۶۷۸۱

ماشینهای کشاورزی-تجهیزات آبیاری-شیرهای پلاستیکی دستی

Parsa41

۶۸۳۹

اتصالات پلی وینیل کلرید سخت با بوشن ساده برای لوله های تحت فشار-روشهای آزمون

Parsa41

۶۸۴۳

مواد پلی پروپیلن ـ قالبگیری و روزنرانی بخش اول ـ کد گذاری و ویژگیها

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa42

۱-۶۸۴۵

پلاستیکها-تعیین دمای تغییر شکل خمشی زیر بار قسمت اول:روش عمومی آزمون

Parsa42

۲-۶۸۴۵

پلاستیکها-تعیین دمای تغییر شکل خمشی زیر بار قسمت دوم:روش عمومی آزمون

Parsa42

۳-۶۸۴۵

پلاستیکها-تعیین دمای تغییر شکل خمشی زیر بار قسمت سوم:ورقه های مقاوم دماسخت و پلاستیکهای تقویت شده با الیاف بلند

Parsa42

۶۸۸۳

پلاستیکها-رزین های پلی استر غیر اشباع مایع جهت پلاستیکهای تقویت شده با الیاف-ویژگیها

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa43

۶۸۸۴

پلاستیکها-تقویت شده با الیاف شیشه قواعد عمومی-روش آزمون

Parsa43

۶۹۱۷

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- محیط های استاندارد برای اماده کردن و انجام آزمایش

Parsa43

۱-۶۹۱۸

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت به روش جر خوردگی-روش آزمون قسمت اول:سرعت ثابت

Parsa43

۲-۶۹۱۸

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت به روش جر خوردگی-روش آزمون قسمت دوم:روش پاندول رهاشده

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa44

۷۰۵۶

موتورهای احتراق داخلی-شیلنگهای پلاستیکی و لاستیکی سوخت-روش آزمون اشتعال پذیری

Parsa44

۶۹۸۰

پلاستیکها-تعیین نرخ جریان جرمی مذاب(MFR)و نرخ جریان حجمی مذاب(( MVR گرمانرم ها روش آزمون

Parsa44

۶۹۸۱

پلاستیکها-تعیین مقاومت ضربه به روش ZOD روش آزمون

Parsa44

۶۹۸۲

پلاستیکها-مواد گرمانرم-تعیین دمای نرمی و ایکات(VST)-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa45

۱-۶۹۸۳

پلاستیکها-آنالیز حرارتی-مکانیکی(TMA) بخش اول:اصول کلی-روش آزمون

Parsa45

۲-۶۹۸۳

پلاستیکها-آنالیز حرارتی-مکانیکی(TMA) بخش دوم:تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی و دمای انتقال شیشه ای-روش آزمون

Parsa45

۱-۶۹۸۴

پلاستیکها-تعیین رفتار خزشی بخش اول:خزش کششی-روش آزمون

Parsa45

۲-۶۹۸۴

پلاستیکها-تعیین رفتار خزشی بخش دوم:خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطه ای-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس بیست نهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

منومراستایرن مایعی است بی رنگ و با بویی همانند مواد آروماتیک. بیشتر در فرآوری پلاستیک‌های پلی استایرن به کار می‌رود. روش بزرگ فرآوری استایرن از راه واسطه اتیل بنزن است.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس سی دوم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس بیستم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.