استاندارد پلاستیک داخلی سری سوم

استاندارد پلاستیک داخلی سری سوم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa11

۲۱۱۷

پلاستیکها ـ شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

Parsa11

۲۱۱۸

استاندارد تعیین عدد گرانروانی پلی‏مرها و کوپلی‏مرهای متیل متاکریلات در محلول رقیق

Parsa11

۲۱۱۹

استاندارد تعیین میزان انتقال مواد نرم کننده

Parsa11

۲۱۴۶

ویژگیهای برچسب‏های پلاستیکی خود چسب برای مصارف عمومی

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa12

۲۲۰۸

استاندارد قالب ریزی فشاری برای آزمونه‏های مواد ترموپلاستیکی

Parsa12

۲۲۰۹

استاندارد قالب ریزی تزریقی برای آزمون‏های مواد ترمو پلاستیکی

Parsa12

۲۲۱۲

تعیین نقطه ذوب پلی آمیدها

Parsa12

۲۲۴۶

روش‏های آزمون پای‏پوش‏های لاستیکی و پلاستیکی

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa13

۲۳۱۲

استاندارد آزمون اثرات متقابل مواد داروئی و سرنگهای یکبار مصرف پلاستیکی برای مصارف پزشکی

Parsa13

۲۳۱۷

استاندارد روش تعیین قابلیت هدایت حرارت ” ظاهری ” پلاستیکهای اسفنجی سخت بوسیله دستگاه اندازه‏گیر جریان گرما

Parsa13

۲۳۱۵

استاندارد روش جذب آب پلاستیکهای اسفنجی سخت

Parsa13

۲۳۱۶

استاندارد روش اندازه گیری ابعاد خطی پلاستیکهای اسفنجی سخت

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa14

۲۳۱۳

استاندارد ویژگیها و روشهای آزمون ظروف پلاستیکی برای قرصها و پمادها

Parsa14

۲-۲۳۱۳

استاندارد ویژگیها و روشهای آزمون ظروف پلاستیکی برای قرصها و پمادها

Parsa14

۲۳۱۴

استاندارد ویژگی ظروف پلاستیکی ( بانضمام ظروف ساخته شده‏از ورقه‏های چند لایه‏ای ) برای محصولات سترون

Parsa14

۲-۲۳۱۴

استاندارد ویژگی ظروف پلاستیکی ( بانضمام ظروف ساخته شده‏از ورقه‏های چند لایه‏ای ) برای محصولات سترون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa15

۲۳۱۸

استاندارد تجزیه شیمیائی رزین‏های اوره فرم آلدئید , تیواوره فرم آلدئید و ملامین فرم آلدئید و همچنین مواد و اشیأ قالب‏گیری آمنیوپلاستیک ( از جنس ملامین فرم آلدئید و اوره فرم آلدئید )

Parsa15

۲۳۱۹

روش آزمون مقاومت اشیا قالب گیری شده از جنس ترموست در مقابل مایعات در حال جوش

Parsa15

۲۳۲۰

استاندارد روش تعیین فرم آلدئید قابل استخراج در قطعات قالب‏گیری شده از جنس ملامین فرم آلدئید .

Parsa15

۲۳۹۹

ویژگیها و روشهای آزمون کربنات کلسیم مورد مصرف در صنایع رنگ – پلاستیک C.V.P – لاستیک

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس چهاردهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول دیگ های بخار) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

در میان انواع مختلف پلیمرها، تولید پلی وینیل کلراید به دلیل تنوع بالا از روند رشد چشمگیری برخوردار است. این پلیمرمی‌تواند به عنوان یک پلاستیک قوی وسفت بکار رود

انواع پلیمرهایی که بهترین پایداری گرمایی را دارند آنهایی هستند که ساختار شیمیایی آروماتیک با واحدهای هتروسیکل و حداقل مقدار گروه های آلیفاتیک (مانند C-H و C-C) را دارند.