استاندارد پلاستیک داخلی سری چهاردهم

استاندارد پلاستیک داخلی سری چهاردهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa66

۸۲۶۰

پلاستیک ها و الاستومرها-تاثیر شرایط جوی-روش آزمون

Parsa66

۸۳۹۰

پلیمرها-تعین دمای انتقال شیشه ای به روش آنالیز دینامیکی مکانیکی-روش آزمون

Parsa66

۸۳۹۱

پلیمرها-آنالیز و شناسایی مقدماتی-روش آزمون

Parsa66

۸۳۹۲

پلیمرها-لاستیک خام-تعین شاخص تورم ٬ ژل و ویسکوزیته محلول رقیق-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa67

۸۳۹۳

پلیمرها- پلاستیک ها-تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده-روش آزمون

Parsa67

۲-۸۳۹۳

پلیمرها- پلاستیک ها-تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده-روش آزمون

Parsa67

۸۴۴۳

محصولات تقویت کننده-الیاف تقویت کننده پلاستیک ها-رشته های بریده شده-تعیین چگالی توده

Parsa67

۸۵۱۰

پنجره های PVC-U-پنجره های پلاستیکی ساخته شده از پروفیل پلی وینیل کلراید ست(PVC-U) ویژگیها

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa68

۸۶۷۶

پلاستیک و فرآورده های پلاستیکی-مقررات عمومی بازیافت و نشانه گذاری

Parsa68

۸۵۱۴

بسته بندی-فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فرآرده های لبنی آبگونه پاستوریزه-ویژگی ها و روش های آزمون

Parsa68

۸۵۵۵

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت در برابر مالش و خمش به صورت ترکیبی-روش آزمون

Parsa68

۸۵۵۶

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت به له شدگی-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa69

۸۵۵۷

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-ضربه در دمای پایین-روش آزمون

Parsa69

۱-۸۵۷۷

مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت اول:اصطلاحات و تعاریف و الزامات کلی

Parsa69

۸۷۴۷

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-شاخص قابلیت عبور بخارآب-روش آزمون

Parsa69

۸۷۴۸

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تراوایی(عبوردهی) گاز-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa70

۸۷۴۹

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-وضعیت هم جوشی روکش های پلی وینیل کلراید(PVC)و پخت روکش های لاستیک و لکانیده-روش آزمون

Parsa70

۸۷۵۰

مقاومت در برابر ترک زایی ازنی در شرایط ایستا-روش آزمون

Parsa70

۸۷۵۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-مقاومت در برابر خاشیدگی و کندگی روکش-روش آزمون

Parsa70

۸۷۶۳

پلاستیک ها-تعیین دمای آتش گیری با استفاده از کوره هوای داغ

Parsa70

۸۷۶۷

پلاستیک ها-سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی-آکیلونیتیل بوتادی ان استیرن- پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کردار شده-ویژگی های اجزا و سامانه-سری های متری

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول پالایش) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

امروزه پلیمرها از جایگاه ویژه‌ای در صنعت برخوردار هستند و توانسته‌اند جایگزین مواد سنتی شوند. در کنار این توسعه و کاربرد فراوانی که پیدا کرده اند، تأمین و تولید پلیمرها و پلاستیک مطرح می‌شود.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس هجدهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (ظروف در صنعت (vessels)) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.