استاندارد پلاستیک داخلی سری چهاردهم

استاندارد پلاستیک داخلی سری چهاردهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa66

۸۲۶۰

پلاستیک ها و الاستومرها-تاثیر شرایط جوی-روش آزمون

Parsa66

۸۳۹۰

پلیمرها-تعین دمای انتقال شیشه ای به روش آنالیز دینامیکی مکانیکی-روش آزمون

Parsa66

۸۳۹۱

پلیمرها-آنالیز و شناسایی مقدماتی-روش آزمون

Parsa66

۸۳۹۲

پلیمرها-لاستیک خام-تعین شاخص تورم ٬ ژل و ویسکوزیته محلول رقیق-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa67

۸۳۹۳

پلیمرها- پلاستیک ها-تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده-روش آزمون

Parsa67

۲-۸۳۹۳

پلیمرها- پلاستیک ها-تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده-روش آزمون

Parsa67

۸۴۴۳

محصولات تقویت کننده-الیاف تقویت کننده پلاستیک ها-رشته های بریده شده-تعیین چگالی توده

Parsa67

۸۵۱۰

پنجره های PVC-U-پنجره های پلاستیکی ساخته شده از پروفیل پلی وینیل کلراید ست(PVC-U) ویژگیها

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa68

۸۶۷۶

پلاستیک و فرآورده های پلاستیکی-مقررات عمومی بازیافت و نشانه گذاری

Parsa68

۸۵۱۴

بسته بندی-فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فرآرده های لبنی آبگونه پاستوریزه-ویژگی ها و روش های آزمون

Parsa68

۸۵۵۵

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت در برابر مالش و خمش به صورت ترکیبی-روش آزمون

Parsa68

۸۵۵۶

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت به له شدگی-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa69

۸۵۵۷

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-ضربه در دمای پایین-روش آزمون

Parsa69

۱-۸۵۷۷

مشخصات فیلم های پلاستیکی برای اهداف الکتریکی-قسمت اول:اصطلاحات و تعاریف و الزامات کلی

Parsa69

۸۷۴۷

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-شاخص قابلیت عبور بخارآب-روش آزمون

Parsa69

۸۷۴۸

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تراوایی(عبوردهی) گاز-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa70

۸۷۴۹

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-وضعیت هم جوشی روکش های پلی وینیل کلراید(PVC)و پخت روکش های لاستیک و لکانیده-روش آزمون

Parsa70

۸۷۵۰

مقاومت در برابر ترک زایی ازنی در شرایط ایستا-روش آزمون

Parsa70

۸۷۵۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-مقاومت در برابر خاشیدگی و کندگی روکش-روش آزمون

Parsa70

۸۷۶۳

پلاستیک ها-تعیین دمای آتش گیری با استفاده از کوره هوای داغ

Parsa70

۸۷۶۷

پلاستیک ها-سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی-آکیلونیتیل بوتادی ان استیرن- پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کردار شده-ویژگی های اجزا و سامانه-سری های متری

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس سیزدهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی روشهای آنالیز و شناسایی پلیمرها، مبحث اسکن الکترون میکروسکوپی از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

پلاستیک‌ها جهت ساخت طیف وسیعی از محصولات مصرفی مانند ظروف آشامیدنی و غذایی، کیسه‌های زباله و مواد غذایی، اسباب بازی‌های کودکان و بطری‌های مختلف به کار می‌روند.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول و ساختمان توربین های گازی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.