استاندارد پلاستیک داخلی سری یازدهم

استاندارد پلاستیک داخلی سری یازدهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa51

۷۴۰۲

پلاستیکها-بررسی مقاومت به حلال های شیمیایی آیین کار

Parsa51

۷۵۸۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین لکه گذاری ایجاد شده توسط گوگرد-روش آزمون

Parsa51

۷۲۷۵

بسته بندی-فیلم های پلاستیکی جمع شونده با گرما-ویژگیها و روش های آزمون

Parsa51

۷۳۷۷

پلاستیکها-تهیه ی خمیر پی وی سی برای آزمون-روش انحلال

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa52

۱-۷۴۰۰

پلاستیکها-مواد رنگ ده-تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ها٬قسمت اول:کلیات

Parsa52

۲-۷۴۰۰

پلاستیکها-مواد رنگ ده-تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیکها قسمت دوم:قالبگیری تزریقی-روش آزمون

Parsa52

۳-۷۴۰۰

پلاستیکها-مواد رنگ ده-تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیکها قسمت سوم:آزون گرمخانه-روش آزمون

Parsa52

۴-۷۴۰۰

پلاستیکها-مواد رنگ ده-تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیکها قسمت چهارم:آزمون آسیاب دو غلتکی-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa53

۷۵۸۲

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-اندازه گیری نفوذپذیری هوا-روش آزمون

Parsa53

۷۵۸۸

بسته بندی-سبدهای پلاستیکی جهت نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی-ویژگیها

Parsa53

۷۵۸۹

بسته بندی-سبدهای پلاستیکی جهت نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی-روشهای آزمون

Parsa53

۷۶۰۷

پلاستیکها-وله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبیاری جانبی-ویژگیها

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa54

۷۶۱۹

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- مقاومت به آسیب دیدگی در اثر خمش-روش های آزمون

Parsa54

۷۶۲۰

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-خمش در دمای پایین-روش آزمون

Parsa54

۱-۷۶۲۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-مقاومت سایشی-روش آزمون قسمت اول:ساینده Taber

Parsa54

۲-۷۶۲۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت سایشی-روش آزمون قسمت دوم:روش مارتیندل

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa55

۱-۷۶۴۵

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین خصوصیات طاقه-روش آزمون قسمت اول:اندازه گیری طول و عرض و جرم خاص

Parsa55

۲-۷۶۴۵

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین خصوصیات طاقه-روش آزمون قسمت دوم:جرم در واحد سطح پارچه روکش شده٬ روکش و منسوج زمینه

Parsa55

۳-۷۶۴۵

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین خصوصیات طاقه-روش آزمون قسمت سوم:تعیین ضخامت

Parsa55

۷۶۴۶

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت در برابر ترکیدگی-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

انواع پلیمرهایی که بهترین پایداری گرمایی را دارند آنهایی هستند که ساختار شیمیایی آروماتیک با واحدهای هتروسیکل و حداقل مقدار گروه های آلیفاتیک (مانند C-H و C-C) را دارند.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس سی سوم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

استاندارد پلاستیک داخلی سری هفتم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (آشنایی با فرآیند های پلیمری – جلسه دوازدهم: Blown Film 1) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.