استاندارد پلاستیک داخلی سری یازدهم

استاندارد پلاستیک داخلی سری یازدهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استانداردهای داخلی را به راحتی دانلود نمایید.


Parsa51

۷۴۰۲

پلاستیکها-بررسی مقاومت به حلال های شیمیایی آیین کار

Parsa51

۷۵۸۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین لکه گذاری ایجاد شده توسط گوگرد-روش آزمون

Parsa51

۷۲۷۵

بسته بندی-فیلم های پلاستیکی جمع شونده با گرما-ویژگیها و روش های آزمون

Parsa51

۷۳۷۷

پلاستیکها-تهیه ی خمیر پی وی سی برای آزمون-روش انحلال

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa52

۱-۷۴۰۰

پلاستیکها-مواد رنگ ده-تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیک ها٬قسمت اول:کلیات

Parsa52

۲-۷۴۰۰

پلاستیکها-مواد رنگ ده-تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیکها قسمت دوم:قالبگیری تزریقی-روش آزمون

Parsa52

۳-۷۴۰۰

پلاستیکها-مواد رنگ ده-تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیکها قسمت سوم:آزون گرمخانه-روش آزمون

Parsa52

۴-۷۴۰۰

پلاستیکها-مواد رنگ ده-تعیین پایداری رنگ در برابر گرما طی فرایند رنگین کردن پلاستیکها قسمت چهارم:آزمون آسیاب دو غلتکی-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa53

۷۵۸۲

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-اندازه گیری نفوذپذیری هوا-روش آزمون

Parsa53

۷۵۸۸

بسته بندی-سبدهای پلاستیکی جهت نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی-ویژگیها

Parsa53

۷۵۸۹

بسته بندی-سبدهای پلاستیکی جهت نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی-روشهای آزمون

Parsa53

۷۶۰۷

پلاستیکها-وله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبیاری جانبی-ویژگیها

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa54

۷۶۱۹

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک- مقاومت به آسیب دیدگی در اثر خمش-روش های آزمون

Parsa54

۷۶۲۰

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-خمش در دمای پایین-روش آزمون

Parsa54

۱-۷۶۲۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-مقاومت سایشی-روش آزمون قسمت اول:ساینده Taber

Parsa54

۲-۷۶۲۱

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت سایشی-روش آزمون قسمت دوم:روش مارتیندل

دانلود این پک از استاندارد ها

Parsa55

۱-۷۶۴۵

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین خصوصیات طاقه-روش آزمون قسمت اول:اندازه گیری طول و عرض و جرم خاص

Parsa55

۲-۷۶۴۵

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین خصوصیات طاقه-روش آزمون قسمت دوم:جرم در واحد سطح پارچه روکش شده٬ روکش و منسوج زمینه

Parsa55

۳-۷۶۴۵

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین خصوصیات طاقه-روش آزمون قسمت سوم:تعیین ضخامت

Parsa55

۷۶۴۶

پارچه های روکش شده با لاستیک یا پلاستیک-تعیین مقاومت در برابر ترکیدگی-روش آزمون

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس ششم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (آشنایی با شیرهای صنعتی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

استاندارد پلاستیک Astm سری ششم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (استفاده اقتصادی ازدیگ بخار با سوخت نفت) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.