استاندارد پلاستیک Astm سری نهم

استاندارد پلاستیک Astm سری نهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM41

D 6692

Test Method for Determining the Biodegradability of Radiolabeled Polymeric Plastic
Materials in Seawater

ASTM41

D 6712

Specification for Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene (UHMW-PE) Solid Plastic
Shapes

ASTM41

D 6713

Specification for Extruded and Compression Molded Shapes Made from Poly(Vinylidene
Fluoride) (PVDF)

ASTM41

D 6776

Test Method for Determining Anaerobic Biodegradability of Radiolabeled Plastic Materials in
a Laboratory-Scale Simulated Landfill Environment

ASTM41

D 6778

Classification for Polyoxymethylene (POM, Acetal) Molding and Extrusion Materials

ASTM41

D 6779

Classification System for Polyamide Molding and Extrusion Materials (PA)

ASTM41

D 6835

Classification System for Thermoplastic Elastomer-Ether-Ester Molding and Extrusion
Materials (TEEE)

ASTM41

D 6852

Guide for Determination of Biobased Content, Resources Consumption, and Environmental
Profile of Materials and Products

ASTM41

D 6865

Classification System for Acrylonitrile\NStyrene\NAcrylate (ASA) and
Acrylonitrile\NEPDM\NStyrene (AES) Plastics and Alloys Molding and Extrusion Materials

ASTM41

D 6866

Test Methods for Determining the Biobased Content of Natural Range Materials Using
Radiocarbon and Isotope Ratio Mass Spectrometry Analysis

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM42

D 6867

Specification for Perfluoroalkoxy (PFA)-Fluoropolymer Tubing

ASTM42

D 6868

Specification for Biodegradable Plastics Used as Coatings on Paper and Other Compostable
Substrates

ASTM42

D 6869

Test Method for Coulometric and Volumetric Determination of Moisture in Plastics Using the
Karl Fischer Reaction (the Reaction of Iodine with Water)

ASTM42

D 6953

Test Method for Determination of Antioxidants and Erucamide Slip Additives in Polyethylene
Using Liquid Chromatography (LC)

ASTM42

D 6979

Test Method for Polyurethane Raw Materials: Determination of Basicity in Polyols, Expressed
as Percent Nitrogen

ASTM42

D 6988

Guide for Determination of Thickness of Plastic Film Test Specimens

ASTM42

PS 106

Provisional Standard Specification for Rods and Tubes of Polyethylene (PE)

ASTM42

C 581

Practice for Determining Chemical Resistance of Thermosetting Resins Used in
Glass-Fiber-Reinforced Structures Intended for Liquid Service

ASTM42

C 582

Specification for Contact-Molded Reinforced Thermosetting Plastic (RTP) Laminates for
Corrosion-Resistant Equipment

ASTM42

D 1494

Test Method for Diffuse Light Transmission Factor of Reinforced Plastics Panels

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM43

D 1527

Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe, Schedules 40 and
۸۰

ASTM43

D 1598

Test Method for Time-to-Failure of Plastic Pipe Under Constant Internal Pressure

ASTM43

D 1599

Test Method for Resistance to Short-Time Hydraulic Pressure of Plastic Pipe, Tubing, and
Fittings

ASTM43

D 1694

Specification for Threads 60|SD (Stub) for |P`Fiberglass” (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

ASTM43

D 1785

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120

ASTM43

D 2104

Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe, Schedule 40

ASTM43

D 2105

Test Method for Longitudinal Tensile Properties of |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe and Tube

ASTM43

D 2122

Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM43

D 2143

Test Method for Cyclic Pressure Strength of Reinforced, Thermosetting Plastic Pipe

ASTM43

D 2152

Test Method for Adequacy of Fusion of Extruded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Pipe and Molded
Fittings by Acetone Immersion

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM44

D 2235

Specification for Solvent Cement for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe and
Fittings

ASTM44

D 2239

Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (SIDR-PR) Based on Controlled Inside
Diameter

ASTM44

D 2241

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Pressure-Rated Pipe (SDR Series)

ASTM44

D 2282

Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe (SDR-PR)

ASTM44

D 2290

Test Method for Apparent Hoop Tensile Strength of Plastic or Reinforced Plastic Pipe by
Split Disk Method

ASTM44

D 2310

Classification for Machine-Made |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

ASTM44

D 2321

Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pipe for Sewers and Other
Gravity-Flow Applications

ASTM44

D 2412

Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by
Parallel-Plate Loading

ASTM44

D 2444

Test Method for Determination of the Impact Resistance of Thermoplastic Pipe and Fittings
by Means of a Tup (Falling Weight)

ASTM44

D 2447

Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe, Schedules 40 and 80, Based on Outside
Diameter

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM45

D 2464

Specification for Threaded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule
۸۰

ASTM45

D 2466

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 40

ASTM45

D 2467

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 40

ASTM45

D 2513

Specification for Thermoplastic Gas Pressure Pipe, Tubing, and Fittings

ASTM45

D 2517

Specification for Reinforced Epoxy Resin Gas Pressure Pipe and Fittings

ASTM45

D 2564

Specification for Solvent Cements for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Piping Systems

ASTM45

D 2609

Specification for Plastic Insert Fittings for Polyethylene (PE) Plastic Pipe

ASTM45

D 2657

Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM45

D 2661

Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Schedule 40 Plastic Drain, Waste,
and Vent Pipe and Fittings

ASTM45

D 2665

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and
Fittings

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (بهره برداری و کنترل کوره ها) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس دوازدهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس سی پنجم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس دهم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.