استاندارد پلاستیک Astm سری سه

استاندارد پلاستیک Astm سری سوم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM11

D 2471

Test Method for Gel Time and Peak Exothermic Temperature of Reacting Thermosetting
Resins

ASTM11

D 2538

Practice for Fusion of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Compounds Using a Torque Rheometer

ASTM11

D 2561

Test Method for Environmental Stress-Crack Resistance of Blow-Molded Polyethylene
Containers

ASTM11

D 2562

Practice for Classifying Visual Defects in Parts Molded from Reinforced Thermosetting
Plastics

ASTM11

D 2563

Practice for Classifying Visual Defects in Glass-Reinforced Plastic Laminate Parts

ASTM11

D 2565

Practice for Xenon-Arc Exposure of Plastics Intended for Outdoor Applications

ASTM11

D 2578

Test Method for Wetting Tension of Polyethylene and Polypropylene Films

ASTM11

D 2581

Classification System for Polybutylene (PB) Plastics Molding and Extrusion Materials

ASTM11

D 2582

Test Method for Puncture-Propagation Tear Resistance of Plastic Film and Thin Sheeting

ASTM11

D 2583

Test Method for Indentation Hardness of Rigid Plastics by Means of a Barcol Impressor

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM12

D 2584

Test Method for Ignition Loss of Cured Reinforced Resins

ASTM12

D 2647

Specification for Crosslinkable Ethylene Plastics

ASTM12

D 2659

Test Method for Column Crush Properties of Blown Thermoplastic Containers

ASTM12

D 2673

Specification for Oriented Polypropylene Film

ASTM12

D 2684

Test Method for Permeability of Thermoplastic Containers to Packaged Reagents or
Proprietary Products

ASTM12

D 2732

Test Method for Unrestrained Linear Thermal Shrinkage of Plastic Film and Sheeting

ASTM12

D 2734

Test Methods for Void Content of Reinforced Plastics

ASTM12

D 2741

Test Method for Susceptibility of Polyethylene Bottles to Soot Accumulation

ASTM12

D 2765

Test Methods for Determination of Gel Content and Swell Ratio of Crosslinked Ethylene
Plastics

ASTM12

D 2838

Test Method for Shrink Tension and Orientation Release Stress of Plastic Film and Thin
Sheeting

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM13

D 2839

Practice for Use of a Melt Index Strand for Determining Density of Polyethylene

ASTM13

D 2842

Test Method for Water Absorption of Rigid Cellular Plastics

ASTM13

D 2843

Test Method for Density of Smoke from the Burning or Decomposition of Plastics

ASTM13

D 2856

Test Method for Open-Cell Content of Rigid Cellular Plastics by the Air Pycnometer

ASTM13

D 2857

Practice for Dilute Solution Viscosity of Polymers

ASTM13

D 2863

Test Method for Measuring the Minimum Oxygen Concentration to Support Candle-Like
Combustion of Plastics (Oxygen Index)

ASTM13

D 2911

Specification for Dimensions and Tolerances for Plastic Bottles

ASTM13

D 2923

Test Method for Rigidity of Polyolefin Film and Sheeting

ASTM13

D 2951

Test Method for Resistance of Types III and IV Polyethylene Plastics to Thermal
Stress-Cracking

ASTM13

D 2990

Test Methods for Tensile, Compressive, and Flexural Creep and Creep-Rupture of Plastics

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM14

D 3012

Test Method for Thermal-Oxidative Stability of Polypropylene Using a Specimen Rotator
Within an Oven

ASTM14

D 3013

Specification for Epoxy Molding Compounds

ASTM14

D 3014

Test Method for Flame Height, Time of Burning, and Loss of Mass of Rigid Thermoset Cellular
Plastics in a Vertical Position

ASTM14

D 3016

Practice for Use of Liquid Exclusion Chromatography Terms and Relationships

ASTM14

D 3030

Test Method for Volatile Matter (Including Water) of Vinyl Chloride Resins

ASTM14

D 3045

Practice for Heat Aging of Plastics Without Load

ASTM14

D 3123

Test Method for Spiral Flow of Low-Pressure Thermosetting Molding Compounds

ASTM14

D 3124

Test Method for Vinylidene Unsaturation in Polyethylene by Infrared Spectrophotometry

ASTM14

D 3159

Specification for Modified ETFE-Fluoropolymer Molding and Extrusion Materials

ASTM14

D 3222

Specification for Unmodified Poly(Vinylidene Fluoride) (PVDF) Molding Extrusion and Coating
Materials

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM15

D 3275

Classification for E-CTFE-Fluoroplastic Molding, Extrusion, and Coating Materials

ASTM15

D 3291

Practice for Compatibility of Plasticizers in Poly(Vinyl Chloride) Plastics Under
Compression

ASTM15

D 3294

Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin Molded Sheet and Molded Basic
Shapes

ASTM15

D 3295

Specification for PTFE Tubing, Miniature Beading and Spiral Cut Tubing

ASTM15

D 3296

Specification for FEP-Fluorocarbon Tube

ASTM15

D 3307

Specification for Perfluoroalkoxy (PFA)-Fluorocarbon Resin Molding and Extrusion
Materials

ASTM15

D 3308

Specification for PTFE Resin Skived Tape

ASTM15

D 3350

Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM15

D 3354

Test Method for Blocking Load of Plastic Film by the Parallel Plate Method

ASTM15

D 3364

Test Method for Flow Rates for Poly(Vinyl Chloride) with Molecular Structural
Implications

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

فرآیند رشته پیچی یک روش ساده و کارا برای تولید قطعات مدور مانند لوله و ظروف استوانه‌ای در اندازه‌های مختلف می‌باشد.

این کتاب شامل بخش های: تعریف ها و اصول، استاتیک سیالات و کاربرد آن ها، پدیده های جریانی سیال، معادلات پایه جریان سیال است.

Posts What is Real money Position? Choose the best A real income Ports To suit your Finances The way to select An informed Slots To experience & Profit A real income Most of the time, that it should be at the very least around three coordinating icons out of leftover so you can correct, doing […]

پلی کربنات (به انگلیسی: Polycarbonate) از خانواده پلیمرهای ترموپلاستیک است؛ و به گستردگی در زمینه‌های قالب سازی و تغییرات حرارتی کاربرد دارد.