استاندارد پلاستیک Astm سری سیزدهم

استاندارد پلاستیک Astm سری سیزدهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM61

F 1733

Specification for Butt Heat Fusion Polyamide(PA) Plastic Fitting for Polyamide(PA) Plastic
Pipe and Tubing

ASTM61

F 1734

Practice for Qualification of a Combination of Squeeze Tool, Pipe, and Squeeze-Off
Procedures to Avoid Long-Term Damage in Polyethylene (PE) Gas Pipe

ASTM61

F 1735

Specification for Poly (Vinyl Chloride)(PVC) Profile Strip for PVC Liners for
Rehabilitation of Existing Man-Entry Sewers and Conduits

ASTM61

F 1741

Practice for Installation of Machine Spiral Wound Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Liner Pipe
for Rehabilitation of Existing Sewers and Conduits

ASTM61

F 1743

Practice for Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by Pulled-in-Place
Installation of Cured-in-Place Thermosetting Resin Pipe (CIPP)

ASTM61

F 1759

Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface
Applications

ASTM61

F 1760

Specification for Coextruded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Non-Pressure Plastic Pipe Having
Reprocessed-Recycled Content

ASTM61

F 1802

Test Method for Performance Testing of Excess Flow Valves

ASTM61

F 1803

Specification for Poly (Vinyl Chloride)(PVC) Closed Profile Gravity Pipe and Fittings Based
on Controlled Inside Diameter

ASTM61

F 1804

Practice for Determining Allowable Tensile Load for Polyethylene (PE) Gas Pipe During
Pull-In Installation\t

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM62

F 1807

Specification for Metal Insert Fittings Utilizing a Copper Crimp Ring for SDR9 Cross-linked
Polyethylene (PEX) Tubing

ASTM62

F 1865

Specification for Mechanical Cold Expansion Insert Fitting With Compression Sleeve for
Cross-linked Polyethylene (PEX) Tubing

ASTM62

F 1866

Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Schedule 40 Drainage and DWV
Fabricated Fittings

ASTM62

F 1867

Practice for Installation of Folded/Formed Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Pipe Type A for
Existing Sewer and Conduit Rehabilitation

ASTM62

F 1871

Specification for Folded/Formed Poly (Vinyl Chloride) Pipe Type A for Existing Sewer and
Conduit Rehabilitation

ASTM62

F 1901

Specification for Polyethylene (PE) Pipe and Fittings for Roof Drain Systems

ASTM62

F 1924

Specification for Plastic Mechanical Fittings for Use on Outside Diameter Controlled
Polyethylene Gas Distribution Pipe and Tubing

ASTM62

F 1947

Practice for Installation of Folded Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Pipe into Existing Sewers
and Conduits

ASTM62

F 1948

Specification for Metallic Mechanical Fittings for Use on Outside Diameter Controlled
Thermoplastic Gas Distribution Pipe and Tubing

ASTM62

F 1960

Specification for Cold Expansion Fittings with PEX Reinforcing Rings for Use with
Cross-linked Polyethylene (PEX) Tubing

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM63

F 1961

Specification for Metal Mechanical Cold Flare Compression Fittings with Disc Spring for
Crosslinked Polyethylene (PEX) Tubing

ASTM63

F 1962

Guide for Use of Maxi-Horizontal Directional Drilling for Placement of Polyethylene Pipe or
Conduit Under Obstacles, Including River Crossings

ASTM63

F 1970

Specification for Special Engineered Fittings, Appurtenances or Valves for use in Poly
(Vinyl Chloride) (PVC) or Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Systems

ASTM63

F 1973

Specification for Factory Assembled Anodeless Risers and Transition Fittings in
Polyethylene (PE) and Polyamide 11 (PA11) Fuel Gas Distribution Systems

ASTM63

F 1974

Specification for Metal Insert Fittings for Polyethylene/Aluminum/Polyethylene and
Crosslinked Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene Composite Pressure Pipe

ASTM63

F 1986

Specification for Multilayer Pipe Type 2, Compression Fittings, and Compression Joints for
Hot and Cold Drinking-Water Systems

ASTM63

F 1987

Specification for Multilayer Pipe Type 2, Compression Fittings, and Compression Joints for
Hydronic Heating Systems

ASTM63

F 2018

Test Method for Time-to-Failure of Plastics Using Plane Strain Tensile Specimens

ASTM63

F 2019

Practice for Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by the Pulled in Place
Installation of Glass Reinforced Plastic (GRP) Cured-in-Place Thermosetting Resin Pipe (CIPP)

ASTM63

F 2021

Specification for Design and Installation of Plastic Syphonic Roof Drainage Systems

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM64

F 2023

Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Crosslinked Polyethylene (PEX)
Tubing and Systems to Hot Chlorinated Water

ASTM64

F 2080

Specification for Cold-Expansion Fittings With Metal Compression-Sleeves for Cross-Linked
Polyethylene (PEX) Pipe

ASTM64

F 2098

Specification for Stainless Steel Clamps for Securing SDR9 Cross-linked Polyethylene (PEX)
Tubing to Metal Insert Fittings

ASTM64

F 2135

Specification for Molded Drain, Waste, and Vent (DWV) Short-Pattern Plastic Fittings

ASTM64

F 2136

Test Method for Notched, Constant Ligament-Stress (NCLS) Test to Determine
Slow-Crack-Growth Resistance of HDPE Resins or HDPE Corrugated Pipe

ASTM64

F 2138

Specification for Excess Flow Valves for Natural Gas Service

ASTM64

F 2145

Specification for Polyamide 11 (PA 11) Mechanical Fittings for Use on Outside Diameter
Controlled Polyamide 11 Pipe and Tubing

ASTM64

F 2158

Specification for Residential Central-Vacuum Tube and Fittings

ASTM64

F 2159

Specification for Plastic Insert Fittings Utilizing a Copper Crimp Ring for SDR9
Cross-linked Polyethylene (PEX) Tubing

ASTM64

F 2160

Specification for Solid Wall High Density Polyethylene (HDPE) Conduit Based on Controlled
Outside Diameter (OD)

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM65

F 2164

Practice for Field Leak Testing of Polyethylene (PE) Pressure Piping Systems Using
Hydrostatic Pressure

ASTM65

F 2165

Specification for Flexible Pre-Insulated Piping

ASTM65

F 2176

Specification for Mechanical Couplings Used on Polyethylene Conduit, Duct and Innerduct

ASTM65

F 2206

Specification for Fabricated Fittings of Butt-Fused Polyethylene (PE) Plastic Pipe,
Fittings, Sheet Stock, Plate Stock, or Block Stock

ASTM65

F 2207

Specification for Cured-in-Place Pipe Lining System for Rehabilitation of Metallic Gas
Pipe

ASTM65

F 2231

Test Method for Charpy Impact Test on Thin Specimens of Polyethylene Used in Pressurized
Pipes

ASTM65

F 2262

Specification for Crosslinked Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene Tubing OD
Controlled SDR9

ASTM65

F 2263

Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Polyethylene (PE) Pipe to
Chlorinated Water

ASTM65

F 2307

Specification for Series 10 Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Closed Profile Gravity Pipe and
Fittings Based on Controlled Inside Diameter

ASTM65

F 2330

Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Multilayer Polyolefin Tubing to Hot
Chlorinated Water

ASTM65

F 2331

Test Method for Determining Chemical Compatibility of Thread Sealants with Thermoplastic
Threaded Pipe and Fittings Materials

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول و ساختمان توربین های گازی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (اصول تعمیر و نگهداری: درس سی دوم) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

پلاستیک‌ها جهت ساخت طیف وسیعی از محصولات مصرفی مانند ظروف آشامیدنی و غذایی، کیسه‌های زباله و مواد غذایی، اسباب بازی‌های کودکان و بطری‌های مختلف به کار می‌روند.

بسپارش یا پلیمریزاسیون یک واکنش شیمیایی است که در آن مولکول‌های کوچک و ساده یا همان تکپار با یکدیگر پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ با وزن مولکولی چندین برابر مولکول اولیه به وجود می‌آورند.