استاندارد پلاستیک Astm سری دهم

استاندارد پلاستیک Astm سری دهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM46

D 2666

Specification for Polybutylene (PB) Plastic Tubing

ASTM46

D 2672

Specification for Joints for IPS PVC Pipe Using Solvent Cement

ASTM46

D 2680

Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Composite Sewer Piping

ASTM46

D 2683

Specification for Socket-Type Polyethylene Fittings for Outside Diameter-Controlled
Polyethylene Pipe and Tubing

ASTM46

D 2729

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings

ASTM46

D 2737

Specification for Polyethylene (PE) Plastic Tubing

ASTM46

D 2749

Symbols for Dimensions of Plastic Pipe Fittings

ASTM46

D 2751

Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Sewer Pipe and Fittings

ASTM46

D 2774

Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pressure Piping

ASTM46

D 2837

Test Method for Obtaining Hydrostatic Design Basis for Thermoplastic Pipe Materials or
Pressure Design Basis for Thermoplastic Pipe Products

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM47

D 2846

Specification for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Hot- and Cold-Water
Distribution Systems

ASTM47

D 2852

Specification for Styrene-Rubber (SR) Plastic Drain Pipe and Fittings

ASTM47

D 2855

Practice for Making Solvent-Cemented Joints with Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Pipe and
Fittings

ASTM47

D 2924

Test Method for External Pressure Resistance of |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

ASTM47

D 2925

Test Method for Beam Deflection of |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting
Resin) Pipe Under Full Bore Flow

ASTM47

D 2949

Specification for 3.25-in. Outside Diameter Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain,
Waste, and Vent Pipe and Fittings

ASTM47

D 2992

Practice for Obtaining Hydrostatic or Pressure Design Basis for |P`Fiberglass|P’
(Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and Fittings

ASTM47

D 2996

Specification for Filament-Wound |P`Fiberglass” (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

ASTM47

D 2997

Specification for Centrifugally Cast |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

ASTM47

D 3034

Specification for Type PSM Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer Pipe and Fittings

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM48

D 3035

Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (DR-PR) Based on Controlled Outside
Diameter

ASTM48

D 3122

Specification for Solvent Cements for Styrene-Rubber (SR) Plastic Pipe and Fittings

ASTM48

D 3138

Specification for Solvent Cements for Transition Joints Between
Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) and Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Non-Pressure Piping
Components

ASTM48

D 3139

Specification for Joints for Plastic Pressure Pipes Using Flexible Elastomeric Seals

ASTM48

D 3212

Specification for Joints for Drain and Sewer Plastic Pipes Using Flexible Elastomeric
Seals

ASTM48

D 3261

Specification for Butt Heat Fusion Polyethylene (PE) Plastic Fittings for Polyethylene (PE)
Plastic Pipe and Tubing

ASTM48

D 3262

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Sewer
Pipe

ASTM48

D 3299

Specification for Filament-Wound Glass-Fiber-Reinforced Thermoset Resin Corrosion-Resistant
Tanks

ASTM48

D 3309

Specification for Polybutylene (PB) Plastic Hot- and Cold-Water Distribution Systems

ASTM48

D 3311

Specification for Drain, Waste, and Vent (DWV) Plastic Fittings Patterns

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM49

D 3517

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pressure
Pipe

ASTM49

D 3567

Practice for Determining Dimensions of |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting Resin) Pipe and Fittings

ASTM49

D 3678

Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Interior-Profile Extrusions

ASTM49

D 3679

Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Siding

ASTM49

D 3681

Test Method for Chemical Resistance of |P`Fiberglass|P’ (Glass\NFiber\NReinforced
Thermosetting-Resin) Pipe in a Deflected Condition

ASTM49

D 3753

Specification for Glass-Fiber-Reinforced Polyester Manholes and Wetwells

ASTM49

D 3754

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Sewer and
Industrial Pressure Pipe

ASTM49

D 3839

Guide for Underground Installation of |P`Fiberglass|P’ (Glass-FiberReinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

ASTM49

D 3840

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe
Fittings for Nonpressure Applications

ASTM49

D 3841

Specification for Glass-Fiber-Reinforced Polyester Plastic Panels

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM50

D 3982

Specification for Contact Molded |P`Fiberglass|P’ (Glass Fiber Reinforced Thermosetting
Resin) Duct and Hoods

ASTM50

D 4024

Specification for Machine Made |P`Fiberglass” (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting Resin)
Flanges

ASTM50

D 4068

Specification for Chlorinated Polyethylene (CPE) Sheeting for Concealed Water-Containment
Membrane

ASTM50

D 4097

Specification for Contact-Molded Glass-Fiber-Reinforced Thermoset Resin Corrosion-Resistant
Tanks

ASTM50

D 4161

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe Joints
Using Flexible Elastomeric Seals

ASTM50

D 4166

Test Method for Measurement of Thickness of Nonmagnetic Materials by Means of a Digital
Magnetic Intensity Instrument

ASTM50

D 4167

Specification for Fiber-Reinforced Plastic Fans and Blowers

ASTM50

D 4226

Test Methods for Impact Resistance of Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Building
Products

ASTM50

D 4398

Test Method for Determining the Chemical Resistance of Fiberglass-Reinforced Thermosetting
Resins by One-Side Panel Exposure

ASTM50

D 4477

Specification for Rigid (Unplasticized) Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Soffit

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

برای دانلود جزوه آموزشی (آشنایی با کندانسورهاا) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

پلی‌استایرن یک پلیمر مصنوعی معطر از مونومر استایرن (یک ماده پتروشیمی) می‌باشد که به سه نوع معمولی، مقاوم و انبساطی وجود دارد.

برای دانلود جزوه آموزشی (تقطیر و فراورده های نفتی و پالایشی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

پلی اتیلن سبک (چگالی پایین) عموماً پلی اتیلنی نرم‌تر و دارای بلورینگی کم تری است. این پلیمر معمولاً به صورت گلوله ای شکل به بازار عرضه شده