۲ سیم باریک با عرض ۳ میلیمتر برای ماسک پزشکی


۲ سیم باریک با عرض ۳ میلیمتر برای ماسک پزشکی
  • 2360 بازدید
  • 2016/12/30
  • روکش سیم بسته بندی و سیم صنعتی, روکش سیم، روکش سیم بکسل

۲ سیم باریک با عرض ۳ میلیمتر برای استفاده بعنوان فنر دماغ گیر در ماسک های پزشکی و پرستاری، سیم بسته بندی و …