شیلنگ محافظ لوله و کابل (ماکارونی)


شیلنگ محافظ لوله و کابل (ماکارونی)
  • 1422 بازدید
  • ۱۳۹۳/۰۸/۰۸
  • روکش سیم بسته بندی و سیم صنعتی

محافظ لوله؛ مجموعه کابل های کامپیوتر؛ شیلنگ خودرو و …