استاندارد پلاستیک Astm سری یازدهم

استاندارد پلاستیک Astm سری یازدهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استاداردها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM51

D 4495

Test Method for Impact Resistance of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Rigid Profiles by Means of
a Falling Weight

ASTM51

D 4551

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Flexible Concealed Water-Containment
Membrane

ASTM51

D 4726

Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Exterior-Profile Extrusions Used for
Assembled Windows and Doors

ASTM51

D 4756

Practice for Installation of Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Siding and Soffit

ASTM51

D 4803

Test Method for Predicting Heat Buildup in PVC Building Products

ASTM51

D 5140

Guide for Testing Polyurethane |P`Poured in Place|P’ Thermal Break Materials

ASTM51

D 5206

Test Method for Windload Resistance of Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Siding

ASTM51

D 5319

Specification for Glass-Fiber Reinforced Polyester Wall and Ceiling Panels

ASTM51

D 5364

Guide for Design, Fabrication, and Erection of Fiberglass Reinforced Plastic Chimney Liners
with Coal-Fired Units

ASTM51

D 5365

Test Method for Long-Term Ring-Bending Strain of |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM52

D 5421

Specification for Contact Molded |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting
Resin) Flanges

ASTM52

D 5677

Specification for Fiberglass (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and Pipe
Fittings, Adhesive Bonded Joint Type, for Aviation Jet Turbine Fuel Lines

ASTM52

D 5685

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pressure
Pipe Fittings

ASTM52

D 5813

Specification for Cured-In-Place Thermosetting Resin Sewer Piping Systems

ASTM52

D 5926

Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Gaskets for Drain, Waste, and Vent (DWV),
Sewer, Sanitary, and Storm Plumbing Systems

ASTM52

D 6041

Specification for Contact-Molded |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting
Resin) Corrosion Resistant Pipe and Fittings

ASTM52

D 6777

Test Method for Relative Rigidity of Poly(Vinyl Chloride)(PVC) Siding

ASTM52

D 6783

Specification for Polymer Concrete Pipe

ASTM52

D 6864

Specification for Color and Appearance Retention of Solid Colored Plastic Siding
Products

ASTM52

F 402

Practice for Safe Handling of Solvent Cements, Primers, and Cleaners Used for Joining
Thermoplastic Pipe and Fittings

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM53

F 405

Specification for Corrugated Polyethylene (PE) Pipe and Fittings

ASTM53

F 409

Specification for Thermoplastic Accessible and Replaceable Plastic Tube and Tubular
Fittings

ASTM53

F 412

Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM53

F 437

Specification for Threaded Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings,
Schedule 80

ASTM53

F 438

Specification for Socket-Type Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe
Fittings, Schedule 40

ASTM53

F 439

Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule
۸۰

ASTM53

F 441

Specification for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe, Schedules 40 and
۸۰

ASTM53

F 442

Specification for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe (SDR\NPR)

ASTM53

F 449

Practice for Subsurface Installation of Corrugated Polyethylene Pipe for Agricultural
Drainage or Water Table Control

ASTM53

F 477

Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM54

F 480

Specification for Thermoplastic Well Casing Pipe and Couplings Made in Standard Dimension
Ratios (SDR), SCH 40 and SCH 80

ASTM54

F 481

Practice for Installation of Thermoplastic Pipe and Corrugated Pipe in Septic Tank Leach
Fields

ASTM54

F 492

Specification for Propylene and Polypropylene (PP) Plastic-Lined Ferrous Metal Pipe and
Fittings

ASTM54

F 493

Specification for Solvent Cements for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe
and Fittings

ASTM54

F 512

Specification for Smooth-Wall Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Conduit and Fittings for
Underground Installation

ASTM54

F 585

Practice for Insertion of Flexible Polyethylene Pipe Into Existing Sewers

ASTM54

F 599

Specification for Poly(Vinylidene Chloride) (PVDC) Plastic-Lined Ferrous Metal Pipe and
Fittings

ASTM54

F 610

Test Method for Evaluating the Quality of Molded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe
Fittings by the Heat Reversion Technique

ASTM54

F 628

Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Schedule 40 Plastic Drain, Waste,
and Vent Pipe With a Cellular Core

ASTM54

F 645

Guide for Selection, Design, and Installation of Thermoplastic Water- Pressure Piping
Systems

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM55

F 656

Specification for Primers for Use in Solvent Cement Joints of Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Plastic Pipe and Fittings

ASTM55

F 667

Specification for Large Diameter Corrugated Polyethylene Pipe and Fittings

ASTM55

F 679

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Large-Diameter Plastic Gravity Sewer Pipe and
Fittings

ASTM55

F 689

Practice for Determination of the Temperature of Above-Ground Plastic Gas Pressure Pipe
Within Metallic Casings

ASTM55

F 690

Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pressure Piping Irrigation
Systems

ASTM55

F 699

Practice for Accelerated Conditioning of Polybutylene Pipe and Tubing for Subsequent
Quality Control Testing

ASTM55

F 714

Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (SDR-PR) Based on Outside Diameter

ASTM55

F 725

Practice for Drafting Impact Test Requirements In Thermoplastic Pipe And Fittings
Standards

ASTM55

F 758

Specification for Smooth-Wall Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Underdrain Systems for
Highway, Airport, and Similar Drainage

ASTM55

F 771

Specification for Polyethylene (PE) Thermoplastic High-Pressure Irrigation Pipeline
Systems

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

در جوشکاری پلاستیکها پنج مرحله مشخص وجود دارد. در تمام روشهای جوشکاری پلاستیکها، باید منطقه جوشکاری را تا ذوب شدن و یا نرم شدن آن تا نزدیکی ذوب حرارت داد.

استاندارد پلاستیک Astm سری ششم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.

برای دانلود جزوه آموزشی (استاندارد های لوله کشی گاز) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.

پلی کربنات (به انگلیسی: Polycarbonate) از خانواده پلیمرهای ترموپلاستیک است؛ و به گستردگی در زمینه‌های قالب سازی و تغییرات حرارتی کاربرد دارد.