استاندارد پلاستیک Astm سری یازدهم

استاندارد پلاستیک Astm سری یازدهم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استاداردها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.


ASTM51

D 4495

Test Method for Impact Resistance of Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Rigid Profiles by Means of
a Falling Weight

ASTM51

D 4551

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Flexible Concealed Water-Containment
Membrane

ASTM51

D 4726

Specification for Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Exterior-Profile Extrusions Used for
Assembled Windows and Doors

ASTM51

D 4756

Practice for Installation of Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Siding and Soffit

ASTM51

D 4803

Test Method for Predicting Heat Buildup in PVC Building Products

ASTM51

D 5140

Guide for Testing Polyurethane |P`Poured in Place|P’ Thermal Break Materials

ASTM51

D 5206

Test Method for Windload Resistance of Rigid Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Siding

ASTM51

D 5319

Specification for Glass-Fiber Reinforced Polyester Wall and Ceiling Panels

ASTM51

D 5364

Guide for Design, Fabrication, and Erection of Fiberglass Reinforced Plastic Chimney Liners
with Coal-Fired Units

ASTM51

D 5365

Test Method for Long-Term Ring-Bending Strain of |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pipe

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM52

D 5421

Specification for Contact Molded |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting
Resin) Flanges

ASTM52

D 5677

Specification for Fiberglass (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and Pipe
Fittings, Adhesive Bonded Joint Type, for Aviation Jet Turbine Fuel Lines

ASTM52

D 5685

Specification for |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pressure
Pipe Fittings

ASTM52

D 5813

Specification for Cured-In-Place Thermosetting Resin Sewer Piping Systems

ASTM52

D 5926

Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Gaskets for Drain, Waste, and Vent (DWV),
Sewer, Sanitary, and Storm Plumbing Systems

ASTM52

D 6041

Specification for Contact-Molded |P`Fiberglass|P’ (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting
Resin) Corrosion Resistant Pipe and Fittings

ASTM52

D 6777

Test Method for Relative Rigidity of Poly(Vinyl Chloride)(PVC) Siding

ASTM52

D 6783

Specification for Polymer Concrete Pipe

ASTM52

D 6864

Specification for Color and Appearance Retention of Solid Colored Plastic Siding
Products

ASTM52

F 402

Practice for Safe Handling of Solvent Cements, Primers, and Cleaners Used for Joining
Thermoplastic Pipe and Fittings

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM53

F 405

Specification for Corrugated Polyethylene (PE) Pipe and Fittings

ASTM53

F 409

Specification for Thermoplastic Accessible and Replaceable Plastic Tube and Tubular
Fittings

ASTM53

F 412

Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM53

F 437

Specification for Threaded Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings,
Schedule 80

ASTM53

F 438

Specification for Socket-Type Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe
Fittings, Schedule 40

ASTM53

F 439

Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule
۸۰

ASTM53

F 441

Specification for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe, Schedules 40 and
۸۰

ASTM53

F 442

Specification for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe (SDR\NPR)

ASTM53

F 449

Practice for Subsurface Installation of Corrugated Polyethylene Pipe for Agricultural
Drainage or Water Table Control

ASTM53

F 477

Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM54

F 480

Specification for Thermoplastic Well Casing Pipe and Couplings Made in Standard Dimension
Ratios (SDR), SCH 40 and SCH 80

ASTM54

F 481

Practice for Installation of Thermoplastic Pipe and Corrugated Pipe in Septic Tank Leach
Fields

ASTM54

F 492

Specification for Propylene and Polypropylene (PP) Plastic-Lined Ferrous Metal Pipe and
Fittings

ASTM54

F 493

Specification for Solvent Cements for Chlorinated Poly(Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic Pipe
and Fittings

ASTM54

F 512

Specification for Smooth-Wall Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Conduit and Fittings for
Underground Installation

ASTM54

F 585

Practice for Insertion of Flexible Polyethylene Pipe Into Existing Sewers

ASTM54

F 599

Specification for Poly(Vinylidene Chloride) (PVDC) Plastic-Lined Ferrous Metal Pipe and
Fittings

ASTM54

F 610

Test Method for Evaluating the Quality of Molded Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe
Fittings by the Heat Reversion Technique

ASTM54

F 628

Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Schedule 40 Plastic Drain, Waste,
and Vent Pipe With a Cellular Core

ASTM54

F 645

Guide for Selection, Design, and Installation of Thermoplastic Water- Pressure Piping
Systems

دانلود این پک از استاندارد ها

ASTM55

F 656

Specification for Primers for Use in Solvent Cement Joints of Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Plastic Pipe and Fittings

ASTM55

F 667

Specification for Large Diameter Corrugated Polyethylene Pipe and Fittings

ASTM55

F 679

Specification for Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Large-Diameter Plastic Gravity Sewer Pipe and
Fittings

ASTM55

F 689

Practice for Determination of the Temperature of Above-Ground Plastic Gas Pressure Pipe
Within Metallic Casings

ASTM55

F 690

Practice for Underground Installation of Thermoplastic Pressure Piping Irrigation
Systems

ASTM55

F 699

Practice for Accelerated Conditioning of Polybutylene Pipe and Tubing for Subsequent
Quality Control Testing

ASTM55

F 714

Specification for Polyethylene (PE) Plastic Pipe (SDR-PR) Based on Outside Diameter

ASTM55

F 725

Practice for Drafting Impact Test Requirements In Thermoplastic Pipe And Fittings
Standards

ASTM55

F 758

Specification for Smooth-Wall Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Underdrain Systems for
Highway, Airport, and Similar Drainage

ASTM55

F 771

Specification for Polyethylene (PE) Thermoplastic High-Pressure Irrigation Pipeline
Systems

دانلود این پک از استاندارد ها

مطالب بیشتر...

پلی آمید یکی از پلاستیکهای مهندسی با ویژگیهای منحصر بفرد از جهت استحکام و چغرمگی می باشد. افزودن الیاف شیشه به پلی آمید باعث افزایش خواص استحکامی و مقاومت حرارتی و سایشی آن می گردد.

استاندارد پلاستیک Astm سری چهارم مجموعه ای از استاندارد های مرتبط و کاربردی با صنایع تولید پلاستیک می باشد. این استادارد ها خارجی را به راحتی دانلود نمایید.

پلی آمید (به انگلیسی: Polyamide) یک ابر مولکول با تکرار واحدهای مرتبط با زنجیرهٔ آمید است. پلی آمید هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی رخ می‌دهد.

برای دانلود جزوه آموزشی (ترانسفورماتور های روغنی) از لینک قرار داده شده در این نوشته استفاده نمایید.